Zaproszenie na cykl spotkań „Skarby i tajemnice Piotrówki”

czwartek, 25 stycznia 2018 11:06

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na cykl spotkań „Skarby i tajemnice Piotrówki”, który organizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Radomiu wraz z Muzeum Jacka Malczewskiego i Zespołem Naukowym do Badań Dziejów Radomia.

Podczas spotkań, wykładów, wystaw i warsztatów archeologicznych będą prezentowane najnowsze wyniki badań nad średniowiecznym osadnictwem w dolinie rzeki Mlecznej (m. in. na grodzisku Piotrówka). Tematyka spotkań jest bardzo istotna dla radomian i mieszkańców regionu, dlatego program spotkań będzie uzupełniany przez organizatorów i wzbogacany o archeologiczne ekspozycje i inne wydarzenia związane tematycznie z wykładami.

Harmonogram:

28.01.2018 r. godzina 12:00, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Domy Gąski i Esterki, Rynek 4/5 – Katarzyna Cywa z Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, Drzewa i krzewy wykorzystywane w średniowiecznym rzemieślnictwie w Polsce.

Podczas spotkania dowiemy się, jakie gatunki drzew i krzewów były wybierane do wyrobu przedmiotów codziennego użytku w średniowiecznej Polsce, na przykładzie badań ksylologicznych drewna użytkowego pochodzącego z wczesnośredniowiecznej osady przygrodowej nad Mleczną. Zainteresowani goście będą mogli zapoznać się z budową anatomiczną drewna najważniejszych krajowych gatunków drzew i krzewów.

Marzec 2018 - prof. Jacek Tomczyk, UKSW, Bio-archeologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia w XI-XIX w.

Maj 2018 Grzegorz Skrzyński – z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Rośliny w życiu codziennym radomian we wczesnym średniowieczu

W sezonie jesienno-zimowym 2018/19 przewidziane jest spotkanie z autorami wydawnictwa „Cmentarzysko wczesnośredniowieczne w Radomiu, stanowisko 4” (m.in. Kalina Skóra, IA PAN w Łodzi).

Odbędą się również spotkania z naukowcami kierującymi badaniami nad kompleksem osadniczym w dolinie rzeki Mlecznej w latach 2009 – 2012.

Dokładne daty zostaną podane po ich ustaleniu. Swój udział potwierdzili już:

-dr hab. Rafał Zapłata , UKSW

-dr Maciej Trzeciecki, IAiE PAN w Warszawie

-dr hab. Joanna Kalaga, UW

Zapraszamy, wszystkie wydarzenia są bezpłatne.

Na zdjęciu autorstwa p. Katarzyny Solarskiej, zawieszka antropomorficzna.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków