Cmentarz parafialny w Jankowicach zabytkiem

środa, 17 stycznia 2018 16:16

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków cmentarza parafialnego z 1. poł. XIX w. w Jankowicach (pow. radomski), z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Wpisem objęto obszar cmentarza, układ przestrzenno-komunikacyjny wraz z kaplicą z ok. 1899 r. (w granicach posadowienia fundamentów) oraz najcenniejsze nagrobki wymienione w załączniku do decyzji.

Cmentarz rzymskokatolicki w Jankowicach stanowi ważny, materialny dokument dziejów parafii i miejscowości. Układ przestrzenno-komunikacyjny jest czytelny. Zachowały się historyczne obiekty: kaplica cmentarna z neogotyckim detalem oraz liczne nagrobki zabytkowe. Istniejące ogrodzenie cmentarne oraz brama (wzniesione pod koniec XIX w. i przemurowane w latach 90. XX w.), jako elementy przestrzenne wpisują się harmonijnie w charakter cmentarza. Tworzy to zespół sepulkralny o znacznych walorach przestrzennych.

Na terenie cmentarza zachowały się historyczne nagrobki wykonane w okresie od 4. ćw. XIX w. do ok. 1960 r. Wpisem objęto 22 obiekty. Występują różne typy i formy: płyta nagrobna, krzyż na cokole, stela, figura na cokole, pień drzewa na skałkach. Poza jednym nagrobkiem granitowym, pozostałe wykonano z piaskowca. Zachowały się inskrypcje kamieniarzy: J. Staniszewski, Radom oraz F. Hebdzyński, Radom. Charakterystyczne są dwie rzeźby na cokołach, ustawione przy alei głównej. Jest to nagrobek Jana Dobrowolskiego i Józefa Kowalika z figurą Chrystusa oraz nagrobek Franciszka i Agnieszki Dobrowolskich z figurą Matki Boskiej. Interesujące artystycznie są nagrobki w formie krzyża (pnia drzewa) na skałkach: nagrobek Jana Poraj Hollaka, nagrobek Bolesława i Aleksandra Kłosowskich oraz nagrobek Katarzyny Popiel.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz najcenniejszych nagrobków [PDF]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków