Kolejny zabytek w Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków domu czynszowego dra Władysława Nawaduńskiego, położonego przy ulicy Paderewskiego 22 w Nowym Dworze Mazowieckim, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Budynek powstał w l. 1933-39 według projektu z 1933 r. autorstwa Borysa von Zinserlinga, jako inwestycja Władysława Nawaduńskiego, wybitnego w historii Nowego Dworu Mazowieckiego lekarza i społecznika. Dr Nawaduński kształcił się na uniwersytetach w Dorpacie i Warszawie, praktykował m.in. w szpitalach warszawskich. W 1927 r. został ordynatorem oddziału chirurgicznego i położniczo-ginekologicznego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dyrektorem tego szpitala. Zainicjował budowę nowego szpitala przy ul. Miodowej 2, który obecnie nosi jego imię. Podczas okupacji brał czynny udział w konspiracji. W okresie powojennym pełnił funkcje radnego miejskiego. Od 1952 r. był pierwszym prezesem nowodworskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym samym roku został posłem na Sejm i zasiadł w Komisji Pracy i Zdrowia. W 2015 r. mieszkańcy Nowego Dworu nadali doktorowi honorowe obywatelstwo.

Obiekt, jako jeden z pierwszych murowanych budynków Nowego Dworu i przykład architektury wielkomiejskiej, stanowi świadectwo rozwoju miasta. Jest rzadkim w tym mieście przykładem wysokiej klasy architektury modernistycznej. Płaski dach, charakterystyczne okna termometrowe, minimalistyczna dekoracja w postaci okładziny klinkierowej, praktycznego i zarazem efektownego wystroju klatki schodowej to rozwiązania wyróżniające architekturę modernizmu. Funkcjonalne rozwiązanie wnętrz - jasnych i dobrze wietrzonych, wyposażonych w kilka pionów sanitarnych, zastosowane materiały, prostota form, sprawiły, że budynek z łatwością adaptowano do nowych potrzeb, był stale użytkowany, zachował się w niemal niezmienionym stanie.

O wpis wnioskowało Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego „Ogród Warszawa”.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Stefana Fuglewicza.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g