Księgi ewidencyjne dotyczące zabytków w handlu

piątek, 08 grudnia 2017 10:17

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że 6 grudnia 2017 r. weszły w życie przepisy nakładające na podmioty gospodarcze, wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności ocen wskazujących czas powstania zabytku i wycen zabytku.

Przed dokonaniem pierwszego wpisu podmiot prowadzący księgę ewidencyjną przedkłada księgę ewidencyjną oraz kolejne jej tomy wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków właściwemu dla miejsca siedziby tego podmiotu, celem nadania numeru ewidencyjnego.

Wnioski wraz z księgami powinny zawierać aktualny wypis z KRS.

*Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 4 grudnia 2017 r w sprawie ksiąg ewidencyjnych prowadzonych przez podmioty gospodarcze wyspecjalizowane w zakresie obrotu zabytkami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dziennik Ustaw z 5 grudnia 2017 r, poz. 2249)