Informacja o zmianach na stanowiskach kierowników delegatur WUOZ w Warszawie

piątek, 08 grudnia 2017 12:08

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w związku z art. 5 ustawy z 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz.1595 ), 7 grudnia 2017 r. dotychczasowi kierownicy delegatur Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie przestali pełnić swoje funkcje. Zaproponowano im nowe stanowiska pracy.

W uzgodnieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał stosownie do przepisu art. 92 ust. 5a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446, ze zm.) nowych kierowników delegatur:

p. Wanda Gołębiewska – kierownik Delegatury WUOZ w Ciechanowie
p. Małgorzata Balcerzak – kierownik Delegatury WUOZ w Ostrołęce
p. Jolanta Sobierajska – kierownik Delegatury WUOZ w Płocku
p. Witold Bujakowski – kierownik Delegatury WUOZ w Radomiu
p. Mirosław Starczewski – kierownik Delegatury WUOZ w Siedlcach.

Wanda Gołębiewska ur. w 1961 r. w Mławie. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Politycznych oraz na Wydziale Ochrony Środowiska w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku, a także studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej. Od 1993 r. jest pracownikiem służby ochrony zabytków na terenie woj. mazowieckiego. Wolny czas spędza na łonie natury i podróżuje.

Małgorzata Balcerzak ur. 1965 r. jest absolwentką Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku pracy zawodowej związana z urzędem konserwatorskim, gdzie zajmowała się sprawami ochrony zabytków archeologicznych oraz zagospodarowaniem przestrzennym w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Jest członkiem krajowych organizacji naukowych: Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego. Zajmowała się archeologią regionu północnego Mazowsza, jest autorką opracowań z tego zakresu. Mężatka, ma córkę. Interesuje się sztuką i fotografią artystyczną, kolekcjonuje starą porcelanę, lubi podróże, jest aktywna sportowo.

Witold Bujakowski ur. 17.08.1962 r. w Ciechanowie. Archeolog, konserwator zabytków, regionalista. Ukończył I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. Mieszka w Iłży. Absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1987 r. i Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej w 1996 r. oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach im. B. Markowskiego – Zarządzanie Administracją. W 1990 r. był kierownikiem Muzeum Regionalnego w Iłży. W l. 1991-1994 sprawował funkcję Okręgowego Konserwatora Zabytków w Iłży w ramach Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Od 1994 r. jest konserwatorem zabytków archeologicznych w radomskiej Delegaturze WUOZ. W l. 1997 – 2000 był rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki. Przez wiele lat pracował społecznie na rzecz ochrony zabytków, m.in. w 1990 r. zainicjował program rewitalizacji Zamku Biskupów Krakowskich w Iłży. Pracę przy rewitalizacji wzgórza zamkowego w Iłży kontynuuje do dziś. W 1994 r. był współinicjatorem powołania Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących z siedzibą w Iłży. Od 2001 r. do chwili obecnej jest jego prezesem. Jest także członkiem rad muzealnych: Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kam., Muzeum Regionalne w Kozienicach. Autor wielu badań naukowych i publikacji, obecnie w sprzedaży jego książka Ukryte dziedzictwo. Iłża i okolice w pradziejach , Iłża 2016. Odznaczony przez Prezydenta RP i Ministra Kultury i Sztuki. Żonaty, ma 3 synów. Interesuje się współczesnym malarstwem polskim i muzyką rockową. W wolnym czasie biega, pływa i jeździ na nartach.

Jolanta Sobierajska ur. w 1963 r., mgr administracji. Temat jej pracy dyplomowej związany był z prawną ochroną zabytków. Ukończyła również Podyplomowe Studium Ochrona Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od ponad 30 lat pracuje w służbach konserwatorskich. Swoją karierę zawodową rozpoczynała od funkcji referenta, a ostatnio pracowała na stanowisku starszego specjalisty. Jest mężatką, ma córkę Magdę – absolwentkę filologii polskiej. Lubi podróże po Polsce ze względu na zabytki i na przyrodę. W wolnym czasie jeździ na rowerze, spaceruje po lesie i wspiera męża w kolekcjonowaniu płyt winylowych z muzyką lat 80. i 90.

Mirosław Bogusław Starczewski mgr inż. arch., ur. 10.10.1963 r., jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom w Zakładzie Architektury Polskiej). Od 1991 r. jest pracownikiem służby ochrony zabytków, ostatnio na stanowisku starszego specjalisty ds. zabytków nieruchomych w Delegaturze WUOZ w Siedlcach. Interesuje się grafiką, rysunkiem, akwarelą, a także historią lokalną. Żonaty, tata 4 dzieci, dziadek 3 wnucząt.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków