Pojazdy Zabytkowe

poniedziałek, 27 listopada 2017 10:45

Od 1 stycznia 2018 r. ZMIANA KRYTERIUM W KWALIFIKACJI POJAZDÓW DO WOJEWÓDZIEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pragnie zunifikować kryteria oceny pojazdów przy włączeniu ich do wojewódzkiej ewidencji zabytków z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pojazdów o cechach zabytkowych i kolekcjonerskich. Próby ujednolicenia procedur podejmowane są we wszystkich Wojewódzkich Urzędach Ochrony Zabytków na terenie całego kraju.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że od 1 stycznia 2018 r. dostosowuje się kryteria kwalifikacji pojazdów włączanych do ewidencji zabytków do wyżej wymienionych Not Wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej (szczególnie do pkt. 1-4 oraz 7 - ukończone min. 30 lat, w modelu i typie już nie produkowanym, jego stan jest oryginalny, bez znacznych zmian, występuje stosunkowo rzadko).

Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji