Budynek dawnej szkoły w Broku zabytkiem

środa, 15 listopada 2017 11:28

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku dawnej szkoły przy ul. Warszawskiej w Broku, z uwagi na zachowane wartości historyczne, naukowe i artystyczne. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Budynek zbudowano w latach 1922-27 na potrzeby szkoły powszechnej i taką funkcję pełnił do końca lat 90. XX wieku, kiedy to został wyłączony z użytkowania. Dotychczas nieustalony architekt wykorzystał formy nawiązujące do wczesnobarokowej architektury rezydencjonalnej w Polsce, pozbawionej bogatej dekoracji, wzbogacony jedynie masywnymi narożnymi boniami i głównym wejściem umieszczonym we wnęce przypominającej otwór bramny. Forma budynku jest analogiczna do innych szkół powstałych w tej stylistyce w dwudziestoleciu międzywojennym, której najwybitniejszym przykładem jest Liceum Stefana Batorego w Warszawie, powstałe w latach 1922-24 według projektu Tadeusza Tołwińskiego.

Przedmiotowy budynek posiada wartości historyczne i naukowe. Świadczy on rozwoju szkolnictwa powszechnego w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, gdzie największym wyzwaniem było ujednolicenie systemu edukacji odziedziczonego po trzech zaborcach i z tego względu silnie zróżnicowanego pod względem kształcenia. Wprowadzony w 1919 roku powszechny obowiązek szkolny unaocznił również ogrom braków lokalowych, co początkowo zmusiło władze do wynajmowania pomieszczeń, a w następstwie budowy nowych obiektów. Szkoły powstawały według ówcześnie stosowanych trendów, w tym w stylu dworkowym uznawanym w Polsce za narodowy. Taką formę otrzymała również przedmiotowa szkoła, wyróżniająca się spośród innych zastosowaną wczesnobarokową stylistyką, co świadczy dodatkowo o jej wartościach artystycznych. Ponadto, budynek ten stanowi materialne świadectwo historii Broku i jego rozwoju jako ośrodka miejskiego.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków