Willa „Wilśniaczek” zabytkiem

środa, 15 listopada 2017 11:27

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków - Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków willi „Wilśniaczek”, powstałej ok. 1930 r., położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Janusza Kusocińskiego 5, z uwagi na zachowane wartości artystyczne.

Obiekt został zaprojektowany i wzniesiony w późnym stylu dworkowym dla Mieczysława Mariana Wiśniakowskiego, kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Państwowej i profesora Szkoły Handlowej w Warszawie. Jest skromnym, ale dobrym przykładem tego stylu. Już od końca XIX w. na ziemiach polskich poszukiwano form wyrazu, które podkreśliłyby narodową odrębność nowo powstającej architektury. Na fali tych poszukiwań rozpowszechnił się też styl dworkowy, dla którego charakterystyczne jest zastosowanie kolumnowych portyków w wielkim lub małym porządku, tralkowych balkonów, wolut, wazonów oraz łamanego dachu. W przypadku tego obiektu zastosowano repertuar form klasycznych – kolumnowy portyk wraz z frontonem, a także mansardowy dach. Warto podkreślić, że oprócz typowych cech stylowych wartością budynku jest jego autentyczność i wysoki stopień zachowania oryginalnej substancji.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków