Oświadczenie MWKZ w związku z organizacją Wydziału Warszawa

poniedziałek, 30 października 2017 14:20

W związku z organizacją nowego Wydziału Warszawa w ramach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oświadczam, że wszystkie prace związane z jego powstaniem przebiegają planowo i bez zakłóceń.

Wydział Warszawa będzie wzorcowo działającą częścią urzędu konserwatorskiego. Zabytkami Warszawy zajmie się co najmniej 30 osób, co jest możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków finansowych i dodatkowych etatów na pracę urzędu konserwatorskiego. Kilkadziesiąt razy wzrośnie także wysokość dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach na skutek przyznania na nie blisko 20 milionów złotych. Znacząco zmieni to jakość pracy urzędu konserwatorskiego.

Wszystkich inwestorów, jak i petentów informuję także, że dołożę wszelkich starań, aby skrócić czas oczekiwania na wydawane decyzje konserwatorskie i podnieść ich merytoryczną jakość. Wszystkich obecnych oraz przyszłych klientów informuję, że praca urzędu będzie przebiegała bez zakłóceń, a decyzje będą wydawane terminowo i sprawnie.

Uczynię wszystko, aby urząd konserwatora wojewódzkiego nadal był urzędem apolitycznym i sprawnie działał na rzecz ochrony zabytków.

Chciałbym także, aby współpraca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ze Stołecznym Konserwatorem układała się tak dobrze, jak w ostatnich miesiącach. Wciąż będę konsekwentnie przeciwdziałał próbom skonfliktowania obu konserwatorów i pracowników naszych instytucji. Zrobię wszystko, aby zarówno moi pracownicy, jak i pracownicy biura Stołecznego Konserwatora Zabytków nie czuli się zagrożeni, żeby mieli też jasne perspektywy dalszej pracy oraz realizacji swojej misji w dziedzinie ochrony zabytków.

W ostatnim czasie pojawiło się szereg nieprawdziwych informacji dotyczących organizacji nowego Wydziału Warszawa. Pragnę jednoznacznie zdementować te informacje. Dlatego też proszę media o rzetelną i merytoryczną dyskusję w kolejnych materiałach prasowych, a wszystkich inwestorów i petentów pragnę zapewnić, że wszystkie decyzje będą wydawane planowo i bez zakłóceń, a ochrona warszawskich zabytków będzie przebiegała dużo sprawniej niż dotychczas.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków