Kolejny zabytek w Warszawie

piątek, 20 października 2017 11:41

Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków elewacji frontowej budynku, wzniesionego ok. 1865 r., przy Środkowej 20 w Warszawie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obiekt jest jednym z pierwszych budynków murowanych Nowej Pragi - miasteczka założonego przez przedsiębiorcę Ksawerego Konopackiego, obok sąsiedniej kamienicy, powstałej z jego inicjatywy (obecny adres Strzelecka 10) oraz domu Konopackiego, położonego po drugiej stronie skrzyżowania z ul. Strzelecką (obecnie Strzelecka 11/13). Ulicę Środkową wytyczono w latach 1865-67. Należała do głównych ulic Nowej Pragi. Pod koniec XIX w. posesję nabył Karol Łada, który ok. 1910 r. za istniejącym frontowym budynkiem wzniósł zabudowania piekarni z wyróżniającym się na tle okolicy wysokim kominem. Kontynuację piekarskich tradycji podtrzymali kolejni właściciele posesji, którzy od 1914 r. prowadzili tu piekarnię pod nazwą Corso. W l. 30. piekarnię Współczesną prowadził Józef Roguski, a w latach 50. działała tu upaństwowiona piekarnia Praga, zlikwidowana w latach 90.

Zachowana elewacja frontowa ma wartość historyczną. Jest charakterystyczna dla ulicy Środkowej o różnorodnej zabudowie, wznoszonej na przestrzeni 150 lat. Stanowi świadectwo początków ulicy Środkowej i założenia Nowej Pragi, a także robotniczo-przemysłowej tożsamości tej części Warszawy.

W związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zabytków odbyły się konsultacje społeczne, w wyniku których Stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi, Towarzystwa Przyjaciół Pragi, Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu złożyły pisma rekomendujące objęcie ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych elewacji frontowej, jako ”obiektu istotnego dla dziedzictwa Pragi”, jako „jednego z najstarszych reliktów powstawania i zagospodarowywania tego rejonu Warszawy”.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków