Dziedzistwo postindustrialne

„Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola”, dn. 05.06.2009 r.

W czwartek 4 czerwca br. odbyła się ogólnopolska konferencja „Dziedzictwo postindustrialne i jego kulturotwórcza rola”. Organizatorem konferencji była fundacja Hereditas, a Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska sprawowała patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem.
Konferencja podjęła cieszący się coraz większym zainteresowaniem środowisk konserwatorskich,  kadr kultury, jak też inwestorów prywatnych, temat ochrony reliktów postindustrialnych poprzez ich adaptacje do pełnienia nowych funkcji. Oprócz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbary Jezierskiej i pracowników WUOZ w Warszawie Małgorzaty Chodorowskiej i Michała Krasuckiego wystąpili inni  przedstawiciele środowisk naukowych, konserwatorskich i kulturalnych z terenu całego kraju - architektów, historyków sztuki, muzealników, konserwatorów m.in. z Warszawy, Gdańska, Wrocławia, Katowic, Łodzi, Szczecina, Starachowic, a także inwestorów prywatnych.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g