Budynek browaru w Sarnakach zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku browaru, zlokalizowanego w Sarnakach przy ul. 3 maja, z uwagi na zachowane wartości artystyczne oraz historyczne.

Pierwszy browar w Sarnakach powstał w 1874 r. W 1902 r. zlicytowany zakład kupił Józef Szummer. Do 1905 r. wybudował do dziś istniejące, murowane budynki. Podczas I wojny światowej, pozbawiony większości urządzeń browar zawiesił działalność. Produkcję wznowiono w 1916 r. Działania wojenne 1939 – 1945 nie poczyniły szkód w browarze. Zakład pozostał własnością rodziny Szummerów do 1948 r., kiedy to umarła Maria Szummerowa – ostatnia właścicielka. Po jej śmierci browar przeszedł w zarząd komisaryczny i dopiero w 1950 r. został upaństwowiony. Produkcję sukcesywnie zmniejszano od początku lat 60., przebiegała na linii produkcyjnej zainstalowanej jeszcze przez Józefa Szummera. Dopiero pod koniec dziesięciolecia zakład zmodernizowano, wymieniając urządzenia produkcyjne. Ostatnia partia piwa opuściła browar 16 stycznia 1975 r. Z browaru usunięto urządzenia browarnicze, a budynek zamieniono na magazyn. W 1992 r. browar sprywatyzowano.

Obiekt jest przykładem architektury przemysłowej początku XX w. Jest związany z historią Sarnak i stanowi ważny akcent w miejscowym krajobrazie.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g