Neogotycki kościół na Białołęce zabytkiem

wtorek, 26 września 2017 11:30

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, powstałego w l. 1908 - 1913, położonego w Warszawie przy ul. Klasyków 21/23, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt jest skromnym i dobrym przykładem architektury neogotyckiej. Ten styl w architekturze rozpowszechnił się na ziemiach polskich w połowie XIX w. W tym czasie często wybierano dla budowli sakralnych gotycką szatę stylową, odwołując się do średniowiecznej tradycji chrześcijańskiej Europy zachodniej. W przypadku kościoła pw. Narodzenia NMP nawiązanie do stylu gotyckiego występuje na różnych płaszczyznach. Przejawia się on zarówno w konstrukcji poprzez użycie szkarp i sklepień gwiaździstych, jak i zastosowanym materiale – nieotynkowanej cegle oraz szeregu detali.

Budowa kościoła została zainicjowana w 1908 r. przez rejenta hipoteki warszawskiej Krzysztofa Kiersnowskiego. Zamysłem Kiersnowskiego było utworzenie w Płudach letniska – uzdrowiska. Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia była budowa kolei wąskotorowej na trasie Most Kierbedzia – Jabłonna, która dowoziłaby letników z Warszawy. Następnie miała powstać świątynia, która służyłaby przyszłym letnikom i kuracjuszom. Dlatego Kiersnowski wydzielił ze swoich gruntów i ofiarował działkę pod budowę kościoła. Jako budowniczego i kierownika robót budowlanych zaangażował Wacława Wędrowskiego. Po założeniu fundamentów i wzniesieniu murów na wysokość ok. metra budowę wstrzymano ze względu na kłopoty finansowe fundatora. Zmobilizowani przez Marię Wędrowską - żonę budowniczego mieszkańcy zawiązali nieformalny komitet i zbierali środki na budowę kościoła. Dzięki ich staraniom po dwóch latach przerwy prace zostały znów podjęte i uroczyście zakończone poświęceniem kościoła 8 września 1913 r.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków