Włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków obiektów z Otwocka

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków 176 obiektów z terenu Otwocka.

Są to głównie drewniane wille typu świdermajer, charakteryzujące się ażurowymi zdobienia werand i ganków, szpiczastymi zwieńczeniami dachów i bogatą dekoracją.

Ponadto, w zbiorze znalazły się pensjonaty, murowane kamieniczki, czy też modernistyczne wille.

Włączenie ma na celu ochronę obiektów charakterystycznych dla krajobrazu Otwocka, m.in. poprzez uniemożliwienie rozbiórki i niewłaściwej rozbudowy budynków. Umieszczenie obiektów w wojewódzkiej ewidencji zabytków zobowiązuje samorząd do jednoczesnego włączenia zabytków do gminnej ewidencji, a to, zgodnie z art. 39, ust. 3 ustawy prawo budowlane oznacza, że w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

We wczorajszej konferencji poświęconej temu tematowi, udział wzięli: dr hab. prof. IH PAN Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki oraz prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wykaz obiektów [pdf].
Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g