Zaproszenie na konferencję w Pułtusku

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na konferencję Turystyka kulturowa w rozwoju Mazowsza, która odbędzie się 21 września 2017 roku w Pułtusku w ramach XX jubileuszowych Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza

Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń wśród naukowców i praktyków. Intencją Organizatorów jest wskazanie możliwości dalszych poszukiwań badawczych, dotyczących rozwoju turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów: popularyzowanie turystyki kulturowej, kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pułtuskiego, dziedzictwo kulturowe w rozwoju Mazowsza, wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne mające wpływ na rozwój turystyki kulturowej Mazowsza, prawo ochrony dziedzictwa kultury na Mazowszu, wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na Mazowszu, system ochrony zabytków na Mazowszu.

PROGRAM KONFERENCJI

9:30-10:00 rejestracja uczestników
10:00-10:30 rozpoczęcie konferencji w Urzędzie Miejskim w Pułtusku, ul. Rynek 41 – wystąpienie organizatorów

I SESJA PLENARNA – Kierunki rozwoju turystyki kulturowej na Mazowszu
Przewodniczy:
Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska
Dr hab. Radosław Lolo, prof. AH
Dr Bożena Józefów- Czerwińska
Dr Michał Roman

10:30-10:45 dr hab. Radosław Lolo, prof. AH – Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza
10:45-11:00 prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska – Turystyka kulinarna jako forma turystyki kulturowej
11:00-11:15 mgr Iwona Stefaniak – Ogólny stan muzealnictwa na Mazowszu – dobre praktyki
11:15-11:30 mgr Krzysztof Łukawski – Miejsca pamięci związane z historią militarną Mazowsza – wybrane aspekty
11:30-11:45 Paulina Biernacka, Marta Biernacka – Zwyczajne i niezwyczajne miejsca kultu w relacjach potomków Kurpiów Białych
11:45-12:00 przerwa kawowa

II SESJA PLENARNA – Wyzwania rozwoju dziedzictwa kulturowego i turystyki
w powiecie pułtuskim

Przewodniczy:
Mgr Krzysztof Nuszkiewicz
Mgr Krzysztof Kaliściak
Mgr Andrzej Popowicz
Dr inż. Monika Roman

12:00-12:15 dr Krzysztof Wiśniewski – Religijne wartości materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury na przykładzie Pułtuska
12:15-12:30 dr Bożena Józefów-Czerwińska – Niematerialne dziedzictwo etnograficzne w zakresie wierzeń ludowych Pułtuska i okolic
12:30-12:45 mgr Robert Zaborowski – Wyzwania dla ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na przykładzie Pułtuska
12:45-13:00 mgr Dorota Stabrowska – Protomiasto w Pułtusku 1230-1368
13:00 13:15 mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Kierunki i perspektywy rozwoju turystyki w powiecie pułtuskim
13:15-13:30 dr Michał Roman – Opłacalność działalności agroturystycznej w powiecie pułtuskim
13:30-13:45 dr inż. Ewa Jaska, dr inż. Agnieszka Werenowska – Aplikacje mobilne wykorzystywane w turystyce
13:45-14:00 dr inż. Monika Roman – Rozwój transportu rowerowego na Mazowszu
14:00 -14:15 Dyskusja i podsumowanie obrad
14:15- Obiad
15:15-Zwiedzanie Pułtuska
Komitet naukowy
prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska (Przewodnicząca) – Kierownik Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Adam Koseski – Rektor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Radosław Lolo, prof. AH – Dziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
mgr Krzysztof Kaliściak – Kierownik Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie
mgr Krzysztof Nuszkiewicz – Burmistrz Miasta Pułtusk

Komitet organizacyjny
mgr Krzysztof Nuszkiewicz (Przewodniczący)
dr Michał Roman (Sekretarz)

Członkowie:
mgr Krzysztof Kaliściak
dr inż. Monika Roman
mgr Andrzej Popowicz
mgr Piotr Karkowski
mgr Aneta Purzycka
mgr Monika Żebrowska
mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska

Sekretariat konferencji:
Dr Michał Roman
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk Ekonomicznych
Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
503 865 900
0 22 59 34161
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy!

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g