Wieża ciśnień w Pałukach zabytkiem

piątek, 01 września 2017 11:42

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków wieży ciśnień, wzniesionej około 1950-55 r., położonej w miejscowości Pałuki (pow. ciechanowski), z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt miał służyć funkcjonującej wówczas linii kolei wąskotorowej, a także miejscowemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Rolnej. Jest dziełem architektury i zabytkiem techniki.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków