Kolejny wpis na Mazowszu

piątek, 21 lipca 2017 09:03

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków ocalałej części budynku szkolnego, ukończonego w 1927 r., położonego w Sokołówku (pow. ciechanowski) z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Obiekt jest ocalałą częścią zniszczonej przez Niemców w 1945 r. siedziby seminarium nauczycielek szkół rolniczych i Uniwersytetu Ludowego. Seminarium było kontynuacją szkoły gospodarstwa wiejskiego, powstałej w 1909 r., w wyniku darowizny majątku przez Tomasza Klonowskiego. Tworzenie szkoły oraz jej działalność były jednym z ważniejszych zjawisk w kulturze wiejskiej Mazowsza początku XX w. i międzywojnia.

Ocalał boczny ryzalit i skromny detal architektoniczny.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków