Oświadczenie MWKZ

piątek, 14 lipca 2017 10:00

W związku z pracami prowadzonymi w rejonie dawnego pasażu Simonsa w pobliżu budynku Arsenału warszawskiego stwierdzam, że wszczynam procedurę wpisu tego terenu do rejestru zabytków. W rejonie tym znajdują się prawdopodobnie nie tylko relikty wcześniejszej zabudowy - kościoła Brygidek pw. Św. Trójcy, będącego najwcześniejszym barokowym kościołem Warszawy zaprojektowanym przez wybitnego architekta królewskiego Giovanniego Battisty Gisleniego, ale i zbudowanego w latach 1900-1903 pasażu Simonsa oraz inne fragmenty zabudowy i liczne pochówki z okresu Powstania Warszawskiego i wcześniejsze (cmentarz Brygidek).

Oświadczam też, że ochrona reliktów zniszczonej zabudowy Warszawy jest jednym z priorytetów mojego urzędu. Także ochrona i szacunek dla grobów powstańczych i wszelkich pamiątek Powstania Warszawskiego, również wcześniejszych grobów i pochówków, jest nie tylko najważniejszym priorytetem Polaka i mieszkańca Warszawy, ale też jest jednym z najważniejszych priorytetów polskiej racji stanu. Zawszę będę chronił groby i pamiątki powstańcze i ich relikty.

Dlatego też dziś wszczynam procedurę wpisu do rejestru zabytków tego terenu.


prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków