Oświadczenie MWKZ w sprawie niewpisania do rejestru zabytków wiaduktów nad ul. Obozową i Zawiszy w Warszawie

Po starannym przeanalizowaniu sprawy, podpisałem decyzję o niewpisaniu do rejestru zabytków wiaduktów nad ulicami Obozową i Zawiszy w Warszawie.

Obydwa wiadukty zgodnie ze złożonym pisemnym zobowiązaniem inwestora zostaną starannie rozmontowane i translokowane, to znaczy przeniesione na nowe miejsce. Translokacja zabytków jest zabiegiem w pełni dopuszczalnym przez doktrynę konserwatorską, jak i przez obowiązującą ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 roku. Jednocześnie w tym samym miejscu zostaną zachowane podpory i inne fragmenty budowli. W mojej ocenie zapewnia to dostateczną ochronę obydwu wiaduktom, które są chronione poprzez włączenie ich do ewidencji zabytków. Aby uzyskać gwarancję ochrony budowli poprosiłem inwestora o złożenie pisemnego zobowiązania o przeniesieniu obydwu wiaduktów w nowe miejsce.

Jednocześnie stwierdzam, że zadaniem konserwatora jest planowe zarządzanie dziedzictwem. Dlatego też przyjęte rozwiązanie zachowuje wiadukty, a jednocześnie umożliwia przeprowadzenie zaplanowanej i rozpoczętej już inwestycji. Dalsze wstrzymanie prac przy wiaduktach spowodowałoby opóźnienie inwestycji i ogromne straty finansowe, a jednocześnie nie zapewniałoby lepszej ochrony wiaduktom niż ich przeniesienie i zachowanie przyczółków i innych elementów budowli, co zostało starannie zaplanowane. Ochrona wiaduktów z zachowaniem ich w tym samym miejscu byłaby prawdopodobnie możliwa, ale przed rozpoczęciem planowania inwestycji, a więc dużo wcześniej. Obecnie na takie rozwiązanie jest już za późno.

Zarządzany przeze mnie urząd będzie kierował się odpowiedzialnością i planowym działaniem. Każda decyzja będzie starannie przeanalizowana i podjęta po długim namyśle.

Będę zdecydowanie przeciwstawiał się działaniom, które wprowadzają chaos i szkodzą zabytkom zamiast je chronić. Będę dążył do odbudowy zaufania urzędu konserwatorskiego, który musi być przewidywalny, jego działania powinny być planowe, a decyzje nie mogą powodować niepotrzebnych konfliktów, co niestety często zdarzało się w przeszłości. Współczesna ochrona zabytków nie jest przeciwstawianiem się wszelkim zmianom, ale przemyślanym zarządzaniem dziedzictwem, co będę konsekwentnie realizował.

Urząd konserwatorski musi budzić zaufanie i planowo chronić dziedzictwo, co ma być podstawą mojej polityki konserwatorskiej.

Decyzja o niewpisaniu do rejestru zabytków [pdf.]
prof. dr hab. Jakub Lewicki
Mazowiecki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g