Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków Kopca Kościuszki, zlokalizowanego w miejscowości Polik (gm. Maciejowice) z uwagi na zachowane wartości historyczne.

Kopiec usypano w 1861 r. z inicjatywy maciejowickiego wikarego ks. Józefa Burzyńskiego, w miejscu zranienia i pojmania do rosyjskiej niewoli Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Maciejowicami 10 października 1794 r. W 1917 r., w setną rocznicę śmierci naczelnika, na kopcu umieszczono drewniany krzyż. Na wykonanym z łamanych kamieni polnych cokole krzyża umieszczono dwie kamienne tablice pamiątkowe z napisami; od przodu „15.X.1817 – 15.X.1917/KRZYŻ TEN WYSTAWIONY/W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU/TADEUSZA KOŚCIUSZKI/NA MIEJSCU GDZIE WIELKI WÓDZ/PRZELAŁ SWOJĄ KREW ZA WOLNOŚĆ/OJCZYZNY” i z tyłu: „NA CZEŚĆ BRACI/ POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ/ 10 PAŹDZIERNIKA/1794/ ROKU”. Obecny kopiec liczy 1,5 m wysokości i 9 m średnicy. Prawdopodobnie znajduje się w miejscu zbiorowej mogiły powstańców. Od połowy XIX w. aż po czasy współczesne, do Krępy udawały się liczne patriotyczne manifestacje. Najsłynniejszą była manifestacja patriotyczna z 10 października 1861 r., której organizatorami było lokalne duchowieństwo oraz Stanisław Kostka hr. Zamoyski. Krępa wymieniana jest w wierszu „Wiosenne świty”, oraz w opowiadaniu „Mogiła” Stefana Żeromskiego, w których znajdujemy opisy miejsc związanych z martyrologią tych terenów.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g