Willa rodziny Hartwigów zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku mieszkalnego, wzniesionego w latach 1927 – 30, położonego w Warszawie przy ul. Krynicznej 3 z uwagi na zachowane wartości artystyczne i naukowe.

Postępowanie wszczęto po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Warszawa oraz Stowarzyszenia ŁADna Kępa.

Parcela stanowiła własność Julii Goettel i jej rodzeństwa. W latach 1927-30 współwłaścicielka (wraz z mężem Mieczysławem Hartwigiem, synem Oskara Hartwiga, właściciela działającej od 1900 roku Fabryki Maszyn i Kamieni Młyńskich "Łagiewski i Hartwig") wzniosła na posesji piętrową willę. Dom nie doznał znaczącego uszczerbku podczas działań wojennych i szczęśliwie po 1945 roku pozostał w rękach rodziny.

Pochodząca z końca lat 20. XX wieku architektoniczna koncepcja budynku wpisuje się w zachowawczy nurt polskiej architektury rezydencjonalnej tego okresu, związany z poszukiwaniem przejawów stylu narodowego w tradycji lokalnej. Prezentuje styl bliski zabudowie wywodzących się z Anglii miast-ogrodów i innych ówczesnych miejskich zespołów zabudowy willowej. Artystyczne walory budynku wynikają z jego formy o kubicznej bryle zamkniętej czterospadowym dachem i przejawiają się w swobodnej kompozycji elewacji, urozmaiconych ryzalitami, werandami i tarasami. Detal ograniczono do skromnych akcentów, zaś całość odznacza się indywidualnym wyrazem i dobrymi proporcjami.

Wnętrza zachowały elementy dawnego wyposażenia, a forma architektoniczna budynku uniknęła przekształceń rzutujących w sposób istotny na jego wartości architektoniczne, co w opinii MWKZ decyduje o szczególnym walorze autentyzmu willi Hartwigów.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g