Kolejny zabytek w Pułtusku

wtorek, 09 maja 2017 12:44

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku dawnego Pułtuskiego Towarzystwa Muzyczno - Dramatycznego, wzniesionego w l. 1907-10, według projektu Józefa Sandeckiego, położonego w Pułtusku przy pl. Teatralnym 4 z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Modernistyczny obiekt wzniesiono na cele kulturalne. Cechuje go wielobryłowa kubiczność, zastosowanie okrągłych okien i oszczędny, zgeometryzowany detal architektoniczny. Z pierwotnego wyposażenia zachowała się część wewnętrznych drzwi oraz dekoracyjna, żelazna balustrada schodów.

Budynek powstał z inicjatywy lokalnego społeczeństwa i od początku funkcjonował jako siedziba instytucji współtworzących środowisko kulturalne miasta.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków