Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

wtorek, 09 maja 2017 12:13

MWKZ podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku starej plebanii, zbudowanego na początku XX w. oraz dwóch piwnic w miejscowości Marianów (pow. garwoliński) z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt jest związany z dziejami rodu Hordliczków, parafii i najbliższej okolicy. Stanowi też charakterystyczny element w krajobrazie wsi. Wzniesiono go przez hrabiego Hordliczkę – właściciela huty szkła „Czechy”, jako mieszkanie (gajówka) dla zarządzającego lasami majątku Marianów. W 1925 r. po erygowaniu parafii, zabudowania wraz z przyległymi parcelami weszły w skład majątku probostwa Marianów Dekanatu Garwolińskiego. Do 1997 r. budynek był użytkowany jako plebania. Obecnie pełni rolę lamusa. Zachował oryginalny układ wnętrz.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków