Relikt zabudowy pofabrycznej w Falenicy zabytkiem

czwartek, 27 kwietnia 2017 12:54

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku dawnej Elektrowni Gminy Letniska Falenica wraz z otoczeniem, położonego przy ul. Gruntowej 2 w Warszawie.

Obiekt jest jednym z ostatnich reliktów zabudowy pofabrycznej w Falenicy, zachowanym praktycznie w niezmienionym kształcie. Został oddany do użytku 1 kwietnia 1929 r. Posiada wartości historyczne, naukowe oraz artystyczne. Dokumentuje on intensywny rozwój Falenicy, a także dawnych letnisk podwarszawskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Uruchomienie elektrowni - dla władz ówczesnej gminy - było strategiczną inwestycją, umożliwiającą samodzielne i niezależne funkcjonowanie. Dostępność energii elektrycznej przyciągała przemysł (wymagający ogromnego zapotrzebowania w prąd) oraz zwiększała komfort mieszkańców i letników. Świadczy to również o trwającym w Polsce procesie elektryfikacji mniejszych miejscowości, wpływającym jednocześnie na postęp cywilizacyjny Rzeczpospolitej. Pomimo przemysłowej funkcji, obiekt posiada również wartości artystyczne. Wynikają one w głównej mierze z urozmaiconej i asymetrycznej bryły, o elewacjach wzbogaconych skromną dekoracją ścienną oraz zróżnicowanymi (pod względem kształtów i podziałów) oknami. Spośród wyposażenia zachowała się pierwotna stolarka i ślusarka okienna oraz drzwiowa, a także drewniane i terakotowe posadzki (wykończone kwadratowymi płytkami w układzie szachownicowym).

Postępowanie wszczęto po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Miłośników Falenicy.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków