Drewniana rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1400 r. zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Jakub Lewicki podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków ruchomych drewnianej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1400 roku. Jest to jeden z najcenniejszych, a zarazem nielicznych zabytków średniowiecznych, zachowanych w regionie radomskim i posiada wartości artystyczne, historyczne i naukowe.

Obiekt pierwotnie znajdował się w bramie krakowskiej w Radomiu, jednak na początku XIX w., kiedy rozebrano mury miejskie wraz z bramami, trafił do fary radomskiej. Rzeźbę umieszczono na zewnątrz w niszy muru kościoła od ulicy Rwańskiej. Po 1909 r. przeniesiono ją do innej niszy w narożniku budynku kościoła, również od strony północnej. Obecnie przechowywana jest w innym miejscu.

Przedstawia Madonnę, trzymającą na lewym ramieniu ułożonego diagonalnie małego Jezusa. Wspólnie podtrzymują jabłko. Na głowie Maryi znajduje się korona. Matka Boska ubrana jest w długą, drapowaną suknię i płaszcz, Chrystus w długą szatę z rękawami i przepaską na biodrach. Zespół cech definiujący charakter formalny rzeźby (m.in.: statyczność i układ przedstawienia, reliefowe i płaskie ukształtowanie szat postaci), jak również kolorystyka (błękit, czerwień oraz złocenia i srebrzenia) jednoznacznie wskazują na styl dominujący w XIV w. w rzeźbie gotyckiej na terenie ziem polskich. Poziom artystyczny rzeźby jest na dobrym poziomie, a miejsce jej wykonania można łączyć z artystycznym środowiskiem małopolskim. Dominowało w dziedzinie sztuki i budownictwa w rozwijającym się Radomiu, gdzie realizowano wiele inwestycji królewskich dotyczących zamku, murów obronnych oraz kościoła parafialnego.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g