Kolejny zabytek w Ciechanowie

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisała decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku dawnego zakładu dla sierot, wzniesionego w l.1926-31, położonego przy ul. Sienkiewicza 33 w Ciechanowie wraz z otoczeniem, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Gmach zaprojektowano w konwencji stylu narodowego, przejawiającego się w dyspozycji bryły, narożnych boniowaniach, specyficznej formie wejścia południowego oraz wydatnym, profilowanym gzymsie podokapowym.

Jest to jeden z niewielu budynków przy ul. Sienkiewicza, które nie zostały wyburzone przez Niemców, podczas zakładania nowej dzielnicy. Został on także umiejętnie wkomponowany w nowy układ urbanistyczny. Pomimo przekształceń obiekt nie utracił w sposób znaczący wartości artystycznych. Dziś mieści się tu Zespół Medycznych Szkół Policealnych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g