Kolejny zabytek na Mazowszu

MWKZ podpisał decyzję o wpisie budynku dworu z 1914 r. w miejscowości Wymysły (gm. Sabnie) z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Budynek zachował się w niemal niezmienionej formie, z oryginalnym układem wnętrz. Przykryty wysokim dachem, z gankiem od frontu stanowi przykład niewielkiego obiektu w stylu dworkowym, jednego z nurtów tzw. stylu narodowego, ukształtowanego na przełomie XIX i XX w. Zespół dworski w Wymysłach związany jest z dziejami majątku i najbliższej okolicy słynącej z walk narodowo – wyzwoleńczych.

Folwark Wymysły został wydzielony z terenów wsi Hołowienki. W 1878 r. Wyszomirski kupił folwark od Walentego Zakrzewskiego. Po 1945 r. majątek przeszedł na rzecz Skarbu Państwa. Powstało gospodarstwo rolne. W 2015 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 56/11 na rzecz Gminy Sabnie z przeznaczeniem na cele pomocy społecznej.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g