Nowy wpis na Mazowszu

piątek, 03 marca 2017 15:00

MWKZ podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków południowo-wschodniej części cmentarza rzymskokatolickiego z 4 ćw. XVIII w., zlokalizowanego przy ul. Szkolnej w Belsku Dużym (pow. grójecki), z uwagi na zachowane wartości historyczne oraz artystyczne.

Wpisem objęto obszar cmentarza parafialnego, założonego w 4 ćw. XVIII w., układ przestrzenno- komunikacyjny, budynek kaplicy fundacji Klementyny z Kozietulskich Walickiej z 1822 r. w granicach posadowienia fundamentów wraz z gruntem w zakresie bryły, gabarytu, murów obwodowych, rozwiązań stylistycznych elewacji, kolumbaria oraz tablice epitafijne (umieszczone na ścianach kolumbariów) i nagrobki sprzed 1950 r., wymienione w wykazie.

W części objętej wpisem znajduje się kilkanaście cennych nagrobków pod względem historycznym i artystycznym. Większość z nich wykonano z piaskowca. Występuje również granit. Prezentują różne typy i formy: krzyż na cokole, stela, grobowiec, płyta nagrobna, krzyż na skałkach, kaplica grobowa. Najstarszy jest nagrobek Franciszka Kozłowskiego, zm. w 1842 r. Szczególnie interesującymi obiektami są: kaplica Walentyny z Trojanowskich Carossi z 1. ćw. XX w. zamknięta sklepieniem beczkowym, nagrobek Andrzeja Żółcika z 1. poł. XX w. w formie krzyża na skałce z bogatą dekoracją rzeźbiarską, nagrobek Elżuni, Stanisława i Stefana Neski z 1. poł. XX w. w formie steli z krzyżem i rzeźbioną dekoracją kwiatową. Na cmentarzu pochowani są księża i proboszczowie z Belska, właściciele okolicznych dóbr oraz żołnierze polegli we wrześniu 1939 r. (grób wojenny).

Obiekt stanowi ważny, materialny dokument dziejów parafii i miejscowości Belsk Duży. Układ przestrzenno - komunikacyjny jest czytelny. Zachowały się historyczne obiekty: kaplica z 1822 r., kolumbaria z tablicami epitafijnymi i nagrobki. Występuje zieleń cmentarna. Istniejące, proste ogrodzenie kamienne ze względu na zastosowaną formę i materiał wpisuje się harmonijnie w charakter zabytku. Tworzy to w tej części cmentarza zespół sepulkralny o znacznych walorach przestrzennych i krajobrazowych.

Wykaz najcenniejszych nagrobków [PDF]

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków