Zaproszenie do udziału w konkursie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, jako patron honorowy obchodów jubileuszu 250. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Świętej Rodziny w Miedniewicach, zaprasza do udziału w konkursie.

Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie historii i kultu Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: (1) dzieci (do 13 roku życia), (2) młodzież (14-20 lat) oraz (3) dorośli (powyżej 20 lat) z obszaru całej Polski.

Szczegóły znajdują się na stronie organizatora
Karta zgłoszenia
Regulamin

Plakat 


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g