Prace przy „koszarowcach” z XIX wieku w Górze Kalwarii

środa, 01 lutego 2017 13:53

W 2016 roku do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie wpłynął projekt adaptacji obiektów położonych przy ul. Dominikańskiej w Górze Kalwarii, na cele hotelowe oraz mieszkaniowe. Projekt nie budzi zastrzeżeń z konserwatorskiego punktu widzenia, a prace zostały zaplanowane z pełnym poszanowaniem wartości zabytkowych dawnych koszar.

Realizacja inwestycji, zgodnie z zatwierdzonym przez MWKZ projektem budowlanym, przywróci zabytkowym obiektom wartości wizualne i użytkowe, co odbędzie się z korzyścią dla zabytkowego układu urbanistycznego Góry Kalwarii i Mazowsza.

Zespół dwóch budynków koszarowych jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Ponadto znajduje się na terenie objętym ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków układu urbanistycznego Góry Kalwarii.

Koszary powstały w 1863 r. jako obiekty murowane, trzykondygnacyjne. Posadowione na planie wydłużonych prostokątów kalenicowo do ul. Dominikańskiej, o wyraźnie zryzalitowanych częściach skrajnych. Korpus główny jest kryty dwuspadowym dachem, partie skrajne dachami dwuspadowymi usytuowanymi poprzecznie do dachu korpusu tworzą trójosiowe szczyty. Długie (dwudziestodwuosiowe) elewacje budynków są dzielone rytmem dużych profilowanych płycin w których umieszczono okna. Elewacje pierwotnie ceglane, zostały wtórnie otynkowane przed II wojną światową. Całość o stylistyce wartościowej pod względem konserwatorskim, charakterystycznej dla zabudowań koszarowych z końca XIX wieku na terenie Mazowsza, stanowi dominantę przestrzenną miasta, będąc istotnym elementem dla urbanistyki i architektury Góry Kalwarii. Koszary bez wątpienia należy uznać za budynki stanowiące istotną wartość zabytkową i historyczną dla Mazowsza. Obiekty były nieużytkowane od 2001 roku i znajdowały się w złym, stopniowo pogarszającym się stanie technicznym. Z powodu braku użytkowania istniało realne zagrożenie, że substancja budynków zostanie nieodwracalnie uszkodzona w wyniku działania wody opadowej, licznych zawilgoceń i stopniowo pojawiającej się korozji biologicznej.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków