Architektura jako nośnik reklamy

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wzięła udział w debacie z udziałem ekspertów, która odbyła się 18 stycznia 2017 roku w siedzibie Państwomiasto w Warszawie.

Debata była poprzedzona publiczną prezentacją badania pt. "Architektura Jako Nośnik Reklamy". Po prezentacji głos zabrał: Eric Bednarski, twórca filmu "Neon" z 2014 roku, opowiadającego historię warszawskich neonów od czasów przedwojennych po współczesność; Jan Franciszek Cieślak, współzałożyciel Stowarzyszenia Kulturotwórczego Miastodwa działającego na rzecz przestrzeni miejskiej; Tomasz Fudala z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kurator festiwalu Warszawa w Budowie m.in. edycji z 2012 roku pt. "Miasto na sprzedaż - reklama zewnętrzna w przestrzeni publicznej warszawy od XIX wieku do dziś"; Wojciech Wagner, wicedyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, kierownik zespołu pracującego nad projektem uchwały krajobrazowej dla Warszawy oraz Monika Wróbel, doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie przygotowała rozprawę pt. "Miejsce sztuki współczesnej w przestrzeni miasta na przykładzie Warszawy".


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g