Rozmowy o przyszłości zabytkowych koszar w Pułtusku

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 26 stycznia 2017 roku, wzięła udział w posiedzeniu komisji Rady Miejskiej, poświęconej zabytkowym koszarom w Pułtusku.

Władze miejskie chciałyby odkupić obiekt od prywatnego właściciela i przebudować na mieszkania komunalne. Barbara Jezierska popiera ten pomysł i ma nadzieję, że radni przychylą się do projektu i zagłosują za uratowaniem zabytku tak ważnego w krajobrazie miasta. Poinformowała również, że pojawił się chętny na odkupienie pozostałej części budynków i gruntów i ma ciekawy plan zagospodarowania terenu. MWKZ przypominała także o wartościach zabytkowych tego zespołu i odpowiedzialności zarówno władz, jak i konserwatora nad jego dalszym losem. Poruszyła także kwestię dotacji, o które można się ubiegać i zadeklarowała pełną współpracę urzędu konserwatorskiego z władzami w sprawie koszar.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g