Rozmowy o Reducie Ordona

Z inicjatywy Barbary Jezierskiej – Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we współpracy z Ośrodkiem Interdyscyplinarnych Badań Archeologicznych Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, 13 stycznia 2017 roku zorganizowano spotkanie poświęcone omówieniu wyników badań archeologicznych prowadzonych w latach ubiegłych na Reducie Ordona.

Barbara Jezierska podkreśliła, że decyzja z 12 września 2016 r. o wpisie do rejestru zabytków miejsca walki stoczonej 6 września 1831 r. w czasie powstania listopadowego wraz z reliktami umocnienia obronnego działa fortyfikacyjnego nr 54, została utrzymana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego decyzją z 1 grudnia 2016 r.

Dr Wojciech Borkowski z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie omawiał wyniki badań archeologicznych prowadzonych na Reducie w latach 2010-2013. Odkryto około 2,6 tys. zabytków, m.in. wyposażenie wojskowe i monety, fosę i "wilcze doły". Poinformował również, że archeolodzy chcieliby dokończyć badania i zrobić wystawę w Państwowym Muzeum Archeologicznym.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g