Kolejny zabytek na Mazowszu

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisała decyzję o wpisie do rejestru zabytków budynku kościoła pw. Wniebowzięcia NMP wzniesionego w l.1877-81 wraz z przykościelnym cmentarzem, położonego w miejscowości Sarnowo, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Architektura budynku łączy elementy neogotyckie i nowożytne. We wnętrzu krytym płaskimi stropami, znajduje się drewniany chór muzyczny, wsparty na żeliwnych kolumienkach. Obiekt posiada kartę ewidencyjną z 1981 r. i został opisany w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce t. X, z.28.

Cmentarz przykościelny funkcjonował jako grzebalny od powstania parafii (zapewne w 2.poł XIV w.) do 2. poł. XIX w., obecnie ma formę zadrzewionego otoczenia kościoła.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g