Cmentarz w Michałowicach zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska podpisała decyzję o wpisie do rejestru zabytków cmentarza rzymskokatolickiego z 1. poł. XIX w., zlokalizowanego w Michałowicach w powiecie grójeckim.

Wpisem objęto: teren cmentarza, układ przestrzenno-komunikacyjny, kaplicę grobową rodziny Bonieckich z 1 ćw. XX w., nagrobki i płyty nagrobne sprzed 1950 r., wymienione w wykazie będącym integralną częścią decyzji.

Obiekt jest ważnym dokumentem dziejów parafii i miejscowości. Układ przestrzenno-komunikacyjny jest czytelny. Zachowały się historyczne obiekty: neoromańska kaplica grobowa rodziny Bonieckich (murowana z kamienia granitowego z detalem architektonicznym wykonanym z piaskowca) oraz liczne nagrobki. Ogrodzenie cmentarne ze względu na zastosowaną formę i materiał, wpisuje się harmonijnie w charakter zabytku. Całość tworzy zespół sepulkralny o znacznych walorach przestrzennych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykaz najcenniejszych nagrobków [pdf.]


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g