Kolejny zabytek w Siedlcach

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska podpisała decyzję o wpisie do rejestru budynku kamienicy z 4 ćw. XIX w., zlokalizowanej przy ul. J. Kilińskiego 13 w Siedlcach, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt znajduje się w reprezentacyjnej części miasta. Eklektyczna kamienica z bogatą dekoracją architektoniczną, z oryginalnymi, metalowymi balustradami balkonów i stolarką drzwiową, zachowała się w niemal niezmienionym stanie. Parter kamienicy zajmowała założona w 1905 r. cukiernia Władysława Fałdowskiego, która funkcjonowała jeszcze kilka lat po II wojnie światowej. Zachowany oryginalny wygląd kamienicy, bogata dekoracja architektoniczna, umiejętne wkomponowanie w układ przestrzenny, nadający tej części miasta wielkomiejskiego charakteru, stanowią o jej znacznych wartościach artystycznych. Wartość historyczna związana jest z historią kamienicy, a także z dziejami Siedlec.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g