„Kamienica Maliszewskiego” w Siedlcach zabytkiem

środa, 07 grudnia 2016 10:47

Barbara Jezierska- Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisała decyzję o wpisie do rejestru zabytków kamienicy położonej przy ul. 3 Maja nr 44 w Siedlcach, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

W 1867 r. utworzono gubernię siedlecką, co podniosło rangę miasta. Rozbudowana carska administracja spowodowała napływ urzędników gubernialnych. To dla nich zbudowano mieszkania w nowej dzielnicy miasta, w pobliżu cerkwi. Eklektyczna kamienica z bogatą dekoracją architektoniczną, zwieńczona mansardową nadbudówką, podkreślającą narożnik oraz z oryginalnym układem wnętrz zachowała się w niemal niezmienionym stanie.

Po I wojnie światowej kamienicę uznano za mienie komunalne. W 1925 r. nieruchomość została sprzedana aptekarzowi siedleckiemu Janowi Maliszewskiemu. Podczas działań II wojny światowej obiekt zamieniono na szpital dla żołnierzy niemieckich. Po wyzwoleniu, w budynku mieściły się, m.in. filia biblioteki publicznej, sklepy i cerkiew prawosławna. Do dziś kamienica zwana „kamienicą Maliszewskiego” pozostaje własnością rodziny. Zachowany oryginalny wygląd kamienicy, jej umiejętne wkomponowanie w układ przestrzenny (budynek narożny), nadające tej części miasta wielkomiejskiego charakteru, stanowią o jej znacznych wartościach artystycznych. Wartość historyczna to bogata historia kamienicy nierozerwalnie związana z dziejami Siedlec.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków