Budynek organistówki w Korytnicy zabytkiem

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska podpisała decyzję o wpisie do rejestru budynku organistówki z 1915 r. w zespole kościoła parafialnego w Korytnicy, z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt zachował się w niemal niezmienionej formie i jest umiejętnie usytuowany w zespole kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła (wpisanego do rejestru zabytków w 1962 r.). Oryginalny układ wnętrz, proporcje budynku przykrytego wysokim dachem oraz dekoracja architektoniczna – elewacje z profilowanymi gzymsami i boniowanymi lizenami - stanowią o jego wartościach artystycznych. Wartość historyczna jest związana z dziejami parafii i działalnością jej proboszcza ks. Stanisława Grzeszko, a także z historią Korytnicy i najbliższej okolicy, znaną z czynnego uczestnictwa w walkach narodowo-wyzwoleńczych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g