Kamienica Władysława Wendy na Pradze zabytkiem

Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisała decyzję w sprawie wpisania do rejestru zabytków - z uwagi na zachowane wartości historyczne - kamienicy, wzniesionej w l. 1875-1877, położonej w Warszawie przy ul. Olszowej 12.

Postępowanie wszczęto po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Obrońców Zabytków Warszawy. Jak podkreślił wnioskodawca, obiekt posiada unikatową lokalną wartość historyczną – jako jedyny relikt zabudowy nadbrzeżnego pasa Wisły sprzed 1939 r., stanowiący niegdyś integralną część historycznej panoramy Pragi. Tym samym stanowi cenny element historycznego krajobrazu Pragi, ważny dla tożsamości kulturowej tej dzielnicy. Budynek był domem rodzinnym Tadeusza Apolinarego Wendy (1863-1948) – wybitnego specjalisty w zakresie komunikacji oraz inżyniera budowlanego.

Varsavianista Jarosław Zieliński w Atlasie dawnej architektury ulic i placów Warszawy napisał: „Kamienica stanowi ostatni, niezwykle wiekowy relikt mieszkalnej zabudowy praskiego wybrzeża Wisły. Wymaga odtworzenia wystroju i ochrony konserwatorskiej” (t.15, str.317).

W czasie działań wojennych budynek nie uległ znaczącym zniszczeniom. Zachowały się przykłady stolarki drzwiowej i okiennej oraz konstrukcja więźby, a z detalu żeliwne wsporniki płyt balkonowych.

Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g