Kolejny zabytek w Warszawie

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Barbara Jezierska podpisała decyzję o wpisie do rejestru zabytków, z uwagi na zachowane wartości naukowe i artystyczne, domu wielorodzinnego, wzniesionego w 2 poł. lat 30. XX wieku, położonego w Warszawie przy ul. Styki 22.

Postępowanie wszczęto po rozpatrzeniu wniosku Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Warszawa oraz Stowarzyszenia ŁADna Kępa.

Zabytkowy budynek, zaprojektowany przez warszawskiego architekta – Maksymiliana Goldberga, zbudowany dla Hermana i Reginy Klein między 1935 a 1937 rokiem, jest położony na terenie układu urbanistycznego Saskiej Kępy, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych decyzją z 2 kwietnia 1979 r. Obiekt dokumentuje rozwój dzielnicy, nie uległ znaczącym uszkodzeniom podczas II wojny światowej i otrzymał skromne, ale wysmakowane opracowanie elewacji. Układ wnętrz budynku nie został przekształcony, zachował się niemal komplet oryginalnej, płytowej stolarki drzwiowej, a także ceramiczne posadzki, drewniane parkiety oraz piece kaflowe.

Kompozycja elewacji, użyte rozwiązania materiałowe i walorowe, ożywiające kubiczną bryłę budynku, świadczą o artyzmie realizacji.

Decyzja nie jest ostateczna, stronom przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g