Wileńska 14 pod ochroną konserwatorską, dn. 08.04.2009 r.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska na wniosek Polskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Wąskotorowych decyzją z dnia 6 kwietnia 2009 r. wszczęła postępowanie w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu budynków kolejowych (budynek halowy, magazynowy i biurowy). Zespół budynków powstał po 1865 roku i jest usytuowany w Warszawie, przy ul. Wileńskiej 14. Cała procedura powinna zakończyć się w ciągu dwóch miesięcy.
Budynek parowozowni (budynek halowy) zbudowano na planie prostokąta, ściany wykonano z czerwonej, nieotynkowanej cegły. Posiada unikatową konstrukcję stalową dachu z płatwi i kątowników o więzach krzyżowych. W obu ścianach szczytowych znajdowało się po sześć bram wjazdowych z półokrągłymi szczytami w ścianach bocznych umieszczono stałe okna.
Podczas walk w 1944 roku została uszkodzona parowozownia . Po odbudowie w 1945 roku parowozowni, uruchomiono ją ponownie. Podczas prac przygotowawczych do budowy trasy WZ, okazało się, że tory trakcyjne kolidują z jej przebiegiem, dlatego też w 1947 roku parowozownię Warszawa – Wileńska zlikwidowano. Po rozebraniu torów trakcyjnych budynek parowozowni pełnił funkcje pomocnicze. Zlokalizowano tam Samochodownie PKP, obiekt adaptowano na halę postojowo-naprawczą taboru samochodowego. W magazynie na terenie dawnej parowozowni zlokalizowano również Składnice Materiałów Piśmiennych PKP oraz kilka niewielkich obiektów biurowych i magazynowych PKP.
Do 1999 roku znajdowały się tam magazyny PKP Centrali Zakupów i Sprzedaży „Ferpol”. Od tego czasu hala byłej parowozowni byłą tylko przez pewien czas wykorzystywana jako hurtownia kilku prywatnych firm, ale zły stan techniczny dachu, sprawił, że zrezygnowały one z zajmowanego obiektu.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g