Inauguracja 4. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo

Targi Dziedzictwo to wydarzenie, które integruje konserwatorów, archiwistów, muzealników i bibliotekarzy, a także wszystkich przedstawicieli organizacji i instytucji zaangażowanych w proces ochrony i konserwacji zabytków oraz digitalizacji zbiorów. Przy tej okazji spotykają się również reprezentanci władz państwowych, wojska i kościoła, a łączy ich wspólny cel, jakim jest dbanie o spuściznę narodu. Właśnie na targach mają oni możliwość zapoznania się z ofertą wystawców oraz skorzystania z bogatego programu wydarzeń towarzyszących.

Eksperci na wyciągnięcie ręki
Program merytoryczny targów podzielony jest na dwa równolegle odbywające się bloki tematyczne: „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie: teoria a praktyka” oraz „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”. Eksperci z organizacji branżowych, urzędów administracji państwowej oraz ośrodków akademickich poprowadzą konferencje i wykłady.

W ramach Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich zaplanowane są prelekcje dotyczące zagadnień prawnych, a także orzecznictwa administracyjnego i konserwatorskiego czy sposobów finansowania prac przy zabytkach. Wśród poruszanych tematów są też kwestie odnoszące się do współpracy konserwatorów z architektami i archeologami, jak również problematyka ochrony, zabezpieczania i finansowania zabytków sakralnych. Z kolei w bloku „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” zostaną omówione tematy związane z bezpieczeństwem, terroryzmem, ochroną przeciwpożarową i digitalizacją zbiorów.

Tematyczne wystawy uzupełniają program i przybliżają przykłady osiągnięć sztuki konserwatorskiej oraz świadectwa przeszłości. Pokazane są m.in. zdjęcia Warszawy z czasów okupacji i lat powojennych, projekty architektoniczne związane z warszawskim Elizeum, przykłady drewnianej architektury sakralnej, drewniane cerkwie z regionu Karpat i projekt zagospodarowania Fortu VIII Służew w Warszawie. Również dzięki ekspozycjom Biblioteki Narodowej, Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego odwiedzający mogą zaczerpnąć dodatkowych informacji.

Targi rozpoczęło wręczenie nagrody Conservator Ecclesiae Jego Ekscelencji Wiesławowi Alojzemu Meringowi, Biskupowi Diecezji Włocławskiej, byłemu przewodniczącemu Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu. Wyróżnienie ustanowione przez Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków jest uznaniem zasług dla ochrony polskiego dziedzictwa sakralnego. Laudację wygłosił Ryszard Mikliński, były Generalny Konserwator Zabytków, który wymienił kilka elementów z niezwykle bogatego życia i służby, które nagrodzony poświęcił zabytkom.

Urszula Potęga, prezes firmy MT Targi Polska, w podziękowaniu za zaangażowanie w Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, Targi Dziedzictwo oraz osobisty wkład w ratowanie dziedzictwa w Polsce wręczyła również nagrody Grand Prix Jego Ekscelencji Wiesławowi Alojzemu Meringowi oraz Halinie Landeckiej, byłej Lubelskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków. Symbolicznego otwarcia targów i przecięcia wstęgi dokonali: Tadeusz Deszkiewicz, doradca Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej; ks. bp Michał Janocha, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej, Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski; Barbara Jezierska, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Halina Landecka, była Lubelska Wojewódzka Konserwator Zabytków.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g