Zabytkowa kamienica przy ul. Strzeleckiej 46 objęta prawną ochroną konserwatorską

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją z dnia 7 września 2016 r. wpisał do rejestru zabytków nieruchomych kamienicę położoną przy ul. Strzeleckiej 46 w Warszawie.

Zabytkowy obiekt został wybudowany w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku, a jego pierwszymi mieszkańcami byli pracownicy fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brünner, Hugo Schneidera i R. Dietmara. Otrzymał zatem „kostium” spójny stylistycznie z opracowaniem elewacji sąsiednich zabudowań fabrycznych, wykazujący wyraźne związki z architekturą Rundbogenstilu (styl arkadowy). Tym samym odznacza się czytelną, kompozycją oraz wysokimi walorami artystycznymi ceglanego detalu nieotynkowanych elewacji.

Monumentalizm fasady budynku, zharmonizowany z kompozycją fasad budynków fabrycznych, uzyskano poprzez zaakcentowanie krańcowych osi oraz trójosiowego narożnika - ukształtowanego jako pseudoryzalit i wyniesionego poprzez triadę szczycików attyki ponad połać dachu. Pseudoryzality, ujęte lizenami, przełamują horyzontalizm środkowych przęseł elewacji o trójstrefowej kompozycji. Parter wydzielony gzymsem międzykondygnacyjnym dźwiga „piano nobile”, wyróżnione rytmem płycin i arkad, oraz – ponad kostkowym gzymsem - dwie kolejne kondygnacje z oknami podkreślonymi łukami gzymsów odcinkowych, zamknięte gzymsem koronującym osadzonym na arkadkowym fryzie.

Forma obiektu, zachowanego w swej historycznej bryle, wraz z oryginalnym rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi (budynek murowany, z założonymi stropami stalowoceramicznymi i drewnianymi) oraz wyposażeniem, decyduje o jego walorach naukowych jako dokument ówczesnych technik budowlanych i kultury materialnej. Z kolei walory plastyczne bryły i wystroju budynku, wzniesionej w stylistyce nawiązującym do Rundbogenstilu decyduje o walorach artystycznych zabytku. Walor historyczny kamienicy określa bezpośredni związek kamienicy z historią fabryki Lamp Towarzystwa Akcyjnego Braci Brünner, Hugo Schneidera i R. Dietmara, a od początku lat dwudziestych XX wieku Zakładów Przemysłu Tłuszczowego „Schicht – Lever S.A.” – producenta wielu znanych i popularnych w latach przedwojennych marek z branży kosmetyków i chemii gospodarczej. Należy dodać, iż zespół zabudowy fabrycznej położony w Warszawie przy ul. Szwedzkiej 20 stanowi cenny dokument rozwoju przemysłu warszawskiego i znaczący element krajobrazu urbanistycznego tej części Pragi historycznej.

Powyższa decyzja nie jest ostateczna.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g