Kolejny wpis na Saskiej Kępie

środa, 14 września 2016 14:23

Dom wielorodzinny przy ul. Elsterskiej 10, powstały w latach ok. 1927-1934, został wpisany do rejestru zabytków. Architektoniczna koncepcja budynku, o zwartej, prostej bryle, uatrakcyjnionej oryginalną formą ostatniej kondygnacji, stylistycznie sytuuje się w nurcie bardziej zachowawczym, absorbującym jednak elementy założeń modernistycznych. Zaprojektowany w czasie najsilniejszego ożywienia inwestycyjnego w rejonie Saskiej Kępy, dom przy ul. Elsterskiej 10 wyróżnia się swą formą w zdominowanym przez obiekty funkcjonalistyczne pejzażu architektonicznym dzielnicy. Budynek wykończono szarą cegłą, często stosowaną jako materiał elewacyjny w obiektach warszawskich tego okresu. Dyskretne efekty fakturowe ceglanej okładziny i skromnego geometrycznego detalu przywodzą na myśl realizacje Romualda Gutta i innych architektów środowiska stołecznego. Nietypowym, finezyjnym zabiegiem estetyzującym było wprowadzenie kariatyd podtrzymujących balkon na osi elewacji frontowej, które zlikwidowano tuż po wojnie, zgodnie z wytycznymi Biura Odbudowy Stolicy. Obecnie wtórna obrzutka cementowa maskuje oryginalne efekty fakturowe elewacji.

Ostatnia kondygnacja stylizowana na mansardowe poddasze, masywność struktury i surowość okładziny, przełamana połyskliwą cegłą klinkierową, zmodernizowany detal architektoniczny, czy formy wielopodziałowych okien osadzonych w ściśle symetrycznej kompozycji elewacji – wszystkie te elementy świadczą o artystycznych walorach budynku. Tak ukształtowany obiekt stanowi zarazem wyraz trendów architektonicznych końca lat 20 i początku lat 30 oraz przejaw stylistycznego pluralizmu widocznego w przedwojennej zabudowie Saskiej Kępy. Decyduje to o wartościach naukowych domu jako interesującego przykładu wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego tego okresu.

Decyzja nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.