Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych „pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej

W dniu 8 września 2016 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych „pozostałości Transatlantyckiej Radiotelegraficznej Centrali Nadawczej (wraz z otoczeniem)”, położonej w Warszawie (Dzielnice Bielany i oraz Bemowo) i Babicach (gmina Stare Babice), na terenie Lasów Państwowych.

Otoczenie ww. pozostałości odpowiada pasowi gruntu o szerokości ok. 50 m. wzdłuż osi anteny, wybiegającemu na 25 m poza obiekty krańcowe (masy odciągowe wież 1 i 10).

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g