Decyzja o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych

poniedziałek, 12 września 2016 09:03

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż w dniu 12 września 2016 roku wydał decyzję wpisującą do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego miejsce walki stoczonej 6 września 1831 roku w czasie Powstania Listopadowego (29 listopada 1830 - październik 1831) wraz z reliktami umocnienia obronnego – dzieła fortyfikacyjnego nr 54.

Wyżej wymieniony obszar definiują następujące działki o nr ew.: 5 (część), 10/3, 10/4, 10/5, 14/2, 16, 17, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 23, 24/4, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 25, 26, 52 – położone w obrębie 2-03-02, w rejonie Alei Jerozolimskich - al. Bohaterów Września – ul. Na Bateryjce (dzielnica Ochota).

MWKZ uznał, iż ww. zabytek spełnia definicję legalną zabytku i stanowi miejsce upamiętniające wydarzenia historyczne - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 litera h ustawy ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Walki powstańcze niezbywalnie współkonstytuują tożsamość narodu Polskiego. Kazus tzw. Reduty Ordona wskazuje na wyraźne współistnienie mitu powstańczego i mitu literackiego - związku w tradycji niepodległościowej Polski niezwykle trwałego. Wszelkie dowody zebrane w toku postępowania wskazują, iż zabytkiem którego dotyczyło jest jednorodny obiekt obszarowy, będący polem walk (działań militarnych) z okresu Powstania Listopadowego wraz z pozostałościami szańca. Jest dokumentem zdarzeń uwznioślonych w poezji Adama Mickiewicza.
Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, oznacza to iż wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Załącznik graficzny do pobrania w formacie [PDF]