Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego terenu wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

środa, 07 września 2016 14:23

W dniu 1 września 2016 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych terenu wokół Pałacu Kultury i Nauki, położonego w m. st. Warszawie, w granicach wyznaczonych następującymi ulicami: od północy – ul. Świętokrzyską, od wschodu – ul. Marszałkowską, od południa – Alejami Jerozolimskimi, od zachodu – ul. Emilii Plater, (obręb 5-03-09, dzielnica Śródmieście). Postępowaniem objęty został ww. obszar wraz z zachowanymi elementami kompozycji i zagospodarowania terenu, powstałymi w latach 1951-1955, stanowiącymi o jego pierwotnym charakterze:
- tarasowa, kamienna platforma wokół PKiN wraz ze zjazdami, schodami i murkami oraz czterema fontannami i kandelabrowymi latarniami;
- założenie Placu Defilad wraz z trybuną, dwoma obeliskami i pozostałościami kamiennej mozaiki wykonanej z kostek granitowych, bazaltowych, kwarcytowych i porfirowych;
- tereny zieleni urządzonej tj. Park Świętokrzyski oraz skwer położony wzdłuż Alej Jerozolimskich wraz z trzema fontannami, dwoma zegarami słonecznymi (alematyczny i lemniskatowy), granitowym drogowskazem, murkami oraz betonowymi latarniami;
- pozostałości kamienno-betonowej posadzki, w szczególności napisy z mosiądzu umieszczone na chodnikach: „TU BYŁA ULICA PAŃSKA”, TU BYŁA ULICA ŚLISKA”, TU BYŁA ULICA CHMIELNA” oraz „TU BYŁO SKRZYŻOWANIE ULIC CHMIELNEJ I WIELKIEJ”;
- zespół Dworca Śródmieście proj. Arseniusza Romanowicza (dwa pawilony naziemne ujmujące plac z dwoma gazonami oraz schody prowadzące do podziemnej części dworca – nie objętego niniejszym postępowaniem).

Skan załącznika graficznego w formacie: [PDF]