Włączenie do gminnej ewidencji zabytków

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, iż w dniu 20 maja 2016 roku, działając w porozumieniu ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków uzgodniono włączenie do gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy 102 obiektów zabytkowych, ze znaczącym udziałem tzw. „dóbr kultury współczesnej”. Ostatecznie, zarządzeniem Prezydent m. st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 roku objęto ochroną konserwatorską 90 obiektów.

Z inicjatywy MWKZ na tejże liście umieszczono następujące obiekty: Dworzec Gdański (Słomińskiego 4), Dom Towarowy Merkury (Słowackiego 16/18), zespół budowlany Domków Fińskich (27 budynków położonych w obszarze Jazdowa), naziemne pawilony Dworca Śródmieście (Aleje Jerozolimskie), pawilon meblowy Emilia wraz z budynkiem mieszkalnym (Emilii Plater 51, Pańska 3), zespół budowlany tzw. Ściany Wschodniej (Marszałkowska).

Nie zostały one jednakże objęte ochroną. Miasto Warszawa nie włączyło do gminnej ewidencji zabytków również: budynku Teatru Żydowskiego (plac Grzybowski 12/16), pawilonu hotelu Powiśle (Szara 10A), Rezydencji Ambasadora Wielkiej Brytanii (Bagatela 5/Flory 4) - aczkolwiek obiekty te zostały autonomicznie zgłoszone do uzgodnienia przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Poniżej MWKZ zamieszcza link do publikacji ww. zarządzenia.
bip.warszawa.pl

Powyższe rozbieżności rodzą pytanie o możliwość realnej realizacji zalecenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odniesionego do tzw. dóbr kultury współczesnej, wyrażonego w piśmie z dnia 15 lutego 2016 roku, umożliwiającego sprawowanie ochrony konserwatorskiej wobec obiektów o współczesnym wyrazie architektonicznym i często nie objętych alternatywnymi metodami ochrony dziedzictwa, w formule innej niż interwencyjne wpisy do rejestru zabytków nieruchomych.

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g