Zmarła p. Halina [Basia] Koperska

W dniu 08.08.2016 zmarła p. Halina Koperska

Pożegnanie Barbary Koperskiej.

Halina Koperska zajmowała się ochroną zabytków archeologicznych w Warszawie i na Mazowszu „od zawsze”, od początku swej pracy zawodowej. Zaczęła ją w Urzędzie konserwatorskim przed wielu laty, gdy jeszcze większości spośród dzisiejszych pracowników nie było jeszcze na świecie. Zmieniali się konserwatorzy, nazwy urzędu, ba zmienił się nawet ustrój, a Basia, bo tak ją nazywaliśmy, wytrwale robiła zawsze to, co umiała i co potrafiła robić najlepiej. Chroniła zabytki archeologiczne. Najpierw w terenie, odszukując i eksplorując je na stanowiskach.

Na zdjęciu obok widzimy Ją podczas prac wykopaliskowych na stanowisku gdzieś w okolicach Pruszkowa. Później, do końca swej pracy zawodowej prowadziła żmudną, mało efektowną ale jakże potrzebną pracę administracyjną. Wydawała zalecenia, decyzje na prowadzenie prac archeologicznych, nadzorowała ich przebieg. Kiedy trzeba było interweniowała, wstrzymywała prace, po to by uchronić zabytek przed zniszczeniem. I jeszcze jedno. Zawsze umiała się dzielić z innymi tym, czego nauczyła się przez lata pracy w zawodzie . Przychodzili nowi pracownicy, a Ona cierpliwie uczyła, poprawiała, instruowała. To dzięki Niej mamy zgrany zespół Wydziału Archeologicznego, kontynuujący to, co kiedyś Basia zaczynała.

Dzisiaj pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie i Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków z głębokim żalem żegnają Panią Halinę Koperską – wieloletniego kierownika Wydziału Zabytków Archeologicznych w Warszawie, która całe swoje zawodowe życie poświęciła ochronie dziedzictwa archeologicznego, mądrego, dobrego i skromnego człowieka.


- Barbara Jezierska z zespołem pracowników.


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g