Informacja prasowa z dn. 25.03.2009 r.

 Miejskiego konserwatora zabytków w Radomiu nie będzie, 25.03.2009 r.
„Ubolewam nad tym, że w Radomiu nie udało nam się powołać miejskiego konserwatora zabytków”  - powiedziała Barbara Jezierska Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków  podczas spotkania z samorządowcami  z Radomia i okolicznych powiatów. 
Tematem spotkania była strategia ochrony zabytków na Mazowszu.  Barbara Jezierska oceniła bardzo dobrze współpracę z radomską policją  oraz strażą pożarną. 
Konserwator zachęcała samorządowców do wykorzystywania środków unijnych na remonty obiektów zabytkowych na ich terenie.  Przyznała, że ludzie nie mają wystarczającej świadomości czym jest zabytek dla dziedzictwa kulturowego. „Turyści zwiedzają zabytki, a nie architekturę nowoczesną” – podsumowała.

Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków


                          

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g